28.02.2024 - Kablo Tel Dünyası Kablo-Üretim-Hammadde-Makina Teknolojileri Dergisi
Kablo Tel Dünyası

HARİKA KABLOLAR KULLANMANIZIN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR!

HARİKA KABLOLAR KULLANMANIZIN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR!

İyi bir kablo, titiz teknik şartlara ve performans standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiş bir kablodur. Uyumluluğun doğrulanmasına ise British Approvals Service for Cables (BASEC) gibi kuruluşlar tarafından bağımsız üçüncü taraf ürün onay ve sertifikasyonları değer katmaktadır. Yine de, kabloların son uygulamalara uygun ve güvenli aktarımını sağlamak doğrultusunda ürün tedarik zinciri aşamasında ürünü etkileyen ve dikkate alınması gereken birçok potansiyel risk bulunmaktadır.

Standardın gereksinimlerini karşılayacak bir kablo ürünü tasarlamak ve üretmek, kaliteli bir ürünün üretilmesini sağlama hususunda önem arz eder. Bir kablo ürününün kalitesi, teslimat ve kurulum işlemleri sırasında da korunmalıdır; ve bu da esas olarak verimli ortaklıklara, dikkatli yönetime, en iyi uygulama anlayışına ve tedarik zinciri boyunca güçlü kalite kontrol önlemlerine dayanır. Fabrikadan çıktığı andan itibaren kablo kalitesi seviyelerini koruma sorumluluğu artık kabloları dağıtan ve kuran taraflara düşmektedir. Kablonun son kullanıcısının güvenli bir ortamda yaşayabilmesini ve çalışabilmesini sağlamak amacıyla tasarım, imalat, üretim, teslimat, yerinde depolama ve kurulum dâhil tüm süreç boyunca gerekli kalite ve güvenlik seviyelerini yerine getirmek hayati önem taşımaktadır. Tedarik zinciri süreçleri boyunca uygun şekilde yönetilen kaliteli kablo ürünlerinin kurulması, gelecekte onarım çalışmalarının gerekli olmasını veya kablo ürünlerinin değiştirilme zorunluluğunu azaltır. Bu da, sistem arızası gibi faktörlere bağlı olarak daha az kesinti süresi, genel bakım maliyetlerinde azalma ve enerji veya planın çevrimdışı olması gerekiyorsa yine daha az cepten çalıştırma maliyetleri anlamına gelir.

Kablonun kalitesi, tarafların ortak işbirliğine bağlı olduğundan ve şartname hazırlayanlar, üreticiler, distribütörler ve montajcılar arasında ortak bir mutabakat gerektirdiğinden, her bir tarafın, amaca uygun ürünü son kullanıcıya ulaştırmada oynayacağı kilit rolü bulunmaktadır. Bu yazı, kalitenin sağlamanın önemini ve kabloları mükemmel hale getirme noktasında tüm paydaşların sorumluluğunun gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

Teknik Özellikler
Projenin önemli bir kısmı teknik özelliklerdir ve teknik özelliklere ilişkin şartname hazırlayanlar tarafından alınan kararlar çok önemlidir çünkü bu, kablo ürününün tasarımı ve çalıştırıldığı zamandaki performansına dair etkiye sahiptir. Şartname hazırlayıcılar son uygulamaları tasarlayacakları ve çıktı veya performans ihtiyaçlarıyla uyumlu bir kabloya ihtiyaç duyacakları için güvenliği göz önünde bulundurmaları her zaman çok önemlidir. Kablo tasarımı teknik şartlarının bir parçası olarak, uygulama çalışma koşullarına veya ek koruyucu önlemler olarak gerekli olabilecek performansa uyması için kablonun boyutu ve yapısının yanı sıra metalik ekran CSA, zırh tipi, dış kılıf tipi, UV direnci, yağ veya hidrokarbon direnci ve yangın güvenliği gibi faktörler de dikkate alınmaktadır.

Uygun olmayan kabloların kullanılması durumunda kurulumdan sonra risk oluşturabilecek çeşitli hususlar bulunmaktadır. Bunların örnekleri arasında yangın riski ve mekanik ve elektriksel riskler yer alır. Bunlar kıvılcımlanma ve kısa devre oluşturmanın yanı sıra, kablo kılıfında kullanılan malzemeler bozulduğunda veya kablonun çalışması gereken koşulların doğrudan bir sonucu olarak kablo çatladığında ortaya çıkan diğer sorunlara neden olabilir. Üçüncü taraf onaylı kablonun belirtilmemesiyle ilişkili birçok potansiyel maliyet riski de vardır; örneğin kabloların tümüyle değişimi gerekebilir ki bu hem pahalı hem de çok zaman alıcı bir durumdur.

İmalat
Kablo tasarım şartnamesinden sonra imalata geçilir. Kalite ve güvenlik açısından gerekli performans belirlenip üzerine mutabakata varıldıktan sonra, kablo üreticileri kabloyu üretme aşamasına geçerler.

Tasarım aşaması, kaliteli bir kablo ürünü üretmek için özellikle önemlidir, çünkü aynı zamanda söz konusu belirli kablonun devam eden üretimi için plan kılavuzu sağlar. Bu aşamada kablo ürününün kalitesi ve performansını doğrudan etkileyecek malzeme türleri ve miktarları seçilir. Standartlara uyumu sağlamak için ayrıntılı ilk uygunluk ve sonrasında devam edecek gözetim testleri yapılacağından, kablonun üretim aşamasında üçüncü taraf kablo değerlendirmesi devreye girer.

Bununla birlikte, bazı kablo tasarımlarının referans oluşturacak standartları bulunmamaktadır, bu nedenle endüstri gereksinimleri doğrultusunda ve aynı zamanda diğer ürünlerle karşılaştırılabilecek şekilde üretim sırasında temel bir kalite seviyesi elde edilemez. Mesela, genellikle kontrol kabloları olarak adlandırılan YY SY ve CY kabloların ürün çeşitlerini örnek alırsak, bu kablolar bu kritere girer. Kontrol kablolarının ürün sertifikasyonu, yakın zamanda BASEC tarafından endüstriyi yaygın hatalara karşı uyarmak ve piyasada bu üç özdeş ürün grubunun eksikliğini yaşatmadan sorununu gidermek için tasarlanmış bir test programıdır. BASEC, ilk onayları verme ve standartlaştırma yoluyla tutarlı kalite düzeylerini sağlama amacıyla kontrol kablosu üreticileriyle birlikte çalışmaktadır ve bu da sonuçta ürün güvenliğinin artırılmasını sağlamaktadır. Kablo üretimi için gerekli malzemelerin seçim süreci, ürünün arıza oranını doğrudan etkileyebilir. Kablo kılıfı için seçilen malzemeler, örneğin, UV koruması olabilecek son uygulama için gerekli performans kıstaslarını karşılamıyorsa; kablo, amaçlanan dış mekân uygulamasında erken yaşlanmaya başlayabilir.

Kablo ürününün tasarımı onaylandıktan sonra üretim başlayacaktır. Her işlem için kullanılan ayarlar, kablo ürününün kalitesine de etki edecektir. Aşağıdaki iki örnek, genel olarak kullanılan belirli işlemler için yanlış ayarlar kullanılırsa ne olabileceğini açıklamaktadır: i. Kılıf işleme ekipmanının kurulumu – ekstrüzyon, uç, kalıp ve sıcaklık profilleri yanlış ayarlanmışsa, bu, ekstrüde kalınlığının tasarımda belirtilen gereksinimleri karşılamamasına neden olabilir. Ekstrüde katman bu durumda, uzamada gerilme mukavemeti gibi gerekli mekanik performansı sergilemeyebilir.

ii. Bükme işlemleri – giriş teli çapı, uygulanan gerginlik ve sıkıştırma oranı yanlış ayarlanmışsa, bu ürün ağırlığına ve doğru akım direncinin tasarımda belirtilen gereksinimleri karşılamamasına yol açabilir.

Üreticinin, kablo ürünü üretim sürecinin her aşamasından geçerken kaliteyi değerlendirmek için sık sık rutin ve numune testleri yapması gerektiğinden, kalite güvence aşamasında oynayacağı önemli bir rolü bulunmaktadır.

Son olarak, eksiksiz bir kablo değerlendirmesini bağımsız olarak kanıtlamak amacıyla BASEC, üçüncü şahıs sertifikasyon kuruluşu olarak, kablonun her bir malzeme bileşenini değerlendirmek amacıyla zorlu testler gerçekleştirir. Bu testler, son kullanıcıların ürünü satın almadan önce ürün kalitesinden emin olmalarını sağlar. Test, kablo spesifikasyonuna uygunluğu kontrol etmek için mekanik ve elektriksel değerlendirmeleri içerir ve genelde gerilme mukavemeti, iletken direnci, voltaj ve esneklik testlerini içerir. Kablolar test parametrelerini karşılayabilecek malzemeler kullanılarak üretilmezse, bu durum gerildiklerinde daha kolay kırılmalarına neden olabilir veya yalıtım malzemelerinde kirletici/atık maddeler bulunabilir. Bu testlere ek olarak, kimyasal testler ve yangın testleri de yapılmaktadır ve bu testler kablo malzemesinin kimyasallarla temas durumunda ne kadar dirençli olduğunu ve nasıl çalıştığını, ayrıca kablo yakıldığında yaydığı duman hacmini belirlemede kilit rol oynarlar.

Dağıtım, taşıma ve kurulum
Tedarik zincirinin bu aşamasında, kablo ürününün kalitesini sağlama sorumluluğu, kabloyu kullanan, depolayan ve kuran taraflara geçer. Ürün en yüksek kalite seviyelerinde üretilmiş olsa bile, en iyi uygulama ile uyumlu olmayan kullanım ve kurulum, kabloya zarar verebilir ve bu da son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu performans sonuçlarını etkileyebilir.

Üreticiden tedarikçiye kablo kalitesinin korunmasını sağlamanızı sağlamak için, artık kablo tedarikçilerine, distribütörlerine ve toptancılarına BASEC onaylı Kayıtlı Stokçu statüsü verilmektedir. Plan, tedarikçi uygulamalarını değerlendirmeye odaklanmıştır ve bu sürecin bir parçası olarak, piyasa gözetim testleri için kablo örnekleri alınmaktadır.

Bir tedarikçinin Kayıtlı Stokçu statüsünü kazanması için beş aşama gereklidir:
1. BASEC’e Başvuru
2. Süreç ve yönetim sistemlerinin denetimi
a. Stok idaresi
b. Ürünlerin izlenebilirliği
c. Mal alma ve kaynak izleme
d. Kesme, sarma ve saklama
3. Test için stokçudan seçilen kablo örnekleri
4. Testin Gerçekleştirilmesi
5. Kayıtlı Stokçu statüsü verilmesi

Program, nakliye ve tedarik sırasında kablo ürünlerinizin kalitesinin tehlikeye atılmadığına dair kanıt sağlamak için tasarlanmıştır. Proje kurulumlarınızı ve kablo ürününün üretimi, tedariki ve teknik şartlarında yer alan hususların itibarını korumak için ek bir güvence katmanı eklemeyi amaçlamaktadır.

Sonuç itibarıyla, bir kablonun ilk tasarlanma, üretilme, ve son uygulama ile eşleştirilme şekli, son kullanıcıya kaliteli bir ürünün teslim edilmesini sağlamada büyük bir fark yaratmaktadır. Bununla birlikte, kalite seviyelerinin korunmasına dair sorumluluk, tedarik zincirinden son kurulum ve devreye alma aşamalarına kadar üreticiden kablo tedarikiyle ilgili tüm taraflara eşit şekilde düşmektedir. Tüm tarafların tedarik sürecinin her aşamasında göstereceği özen, bir kabloyu mükemmel hale getirmede çok önemlidir.

Hakkımızda
BASEC, kablo sektöründe dünya çapında tercih edilen bir test ve sertifikasyon ortağıdır. Kablo ürünlerine bağımsız olarak onaylanmış kalite ve güvenlik işareti yalnızca endüstride tanınan en yüksek standartları karşılayacak şekilde titizlikle test edildiğinde verilir. BASEC adı kalite ve güvenlik ile eş anlamlıdır ve bağımsız kablo sertifikasyonumuz ve testimiz dünya çapında güvenilir ve saygı görmektedir. 45 yılı aşkın süredir BASEC, kablo üreten, teknik özelliklerini belirleyen ve kuranlar için bir güvence işareti olmuştur. Kapsamlı ürün test onaylarımız, stokçularımız ve kontrol kablosu sertifikasyon programlarımız, alıcılara ve yüklenicilere, yerleştirdikleri kabloların uyumlu, güvenli ve amacına uygun olması ve yıllarca güvenilir hizmet vermesi konularında gönül rahatlığı sağlar. Gereksinimlerinizi ele almamız için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?