25.05.2024 - Kablo Tel Dünyası Kablo-Üretim-Hammadde-Makina Teknolojileri Dergisi
Kablo Tel Dünyası

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi… İZMİR BÜYÜK MÜHENDİSLİK BULUŞMASINA HAZIRLANIYOR

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi… İZMİR BÜYÜK MÜHENDİSLİK BULUŞMASINA HAZIRLANIYOR

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, “Geleceğin Elektrik Tesisleri ve Dijitalleşme” ana temasıyla, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenleniyor. Ülke genelinde binlerce mühendis ve teknik elemanın katılacağı mühendislik buluşması kapsamında 3 büyük sempozyum ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Katılımcılar, eş zamanlı olarak düzenlenen sergide ise yeni geliştirilen ürün ve hizmetlerle tanışma fırsatı yakalayacak.

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında X. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, V. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, IV. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu’nun yanı sıra “SMM Forumu” ve “Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” başlıklı iki özel etkinlik de düzenlenecek. Ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce mühendis ve teknik elemanı buluşturacak etkinliğe, bilim insanları, üreticiler, projeciler ve uygulayıcıları ile kamu kuruluşlarının ve özel sektör firmaların temsilcileri bir araya gelecek. Bilimsel bildirilerin yanı sıra, uzman mühendisler tarafından uygulama bildirileri ve proje sunumlarıyla, ülkemizin mühendislik birikiminin paylaşılmasına katkı sağlanacak.

Alanlarında uluslararası uzmanlıkları ve saygınlıklarıyla tanınan Carlo Balestrazzi, Klaus Kiefer, Matthias Vetter, Alexey Tarasenko, Andrej Souven, Sebastian Stelzer, Peter Hauser, Mike Stonehouse, Sandro Conti, T.P. Sİngh, Georgios Argyrİs, Husahagi, Janne Paannanen, Klaus Kiefer, Matthias Vetter, Alexey Tarasenko, Andrej Souven, Sebastian Stelzer, Stephen Bennet, Mike Stonehouse, Sandro Conti, T.P. Singh, Georgios Argyris, Husahagi ve Janne Paannanen’in konuşmacı olarak katılım sağlayacağı kongre, dünya genelinde oluşan mühendislik deneyiminin ülkemize aktarılmasında da köprü işlevi görecek.

Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (16-17 Ekim)

Kongre kapsamında Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin desteğiyle onuncusu düzenlenen Ulusal Aydınlatma Sempozyumu kapsamında 19 bildiri ve 5 proje sunumu gerçekleştirilecek. “Aydınlatmada Dijitalleşme ve Etkileri” ana teması altında gerçekleştirilecek olan sempozyumda, “Şehir İçi Sokak Aydınlatmalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altına bir de panel düzenlenecek. Akıllı şehirlerde yer alacak aydınlatma tesislerine ve otomasyon sistemlerine ilişkin bildirilerin ve proje sunumlarının gerçekleştirileceği etkinlik, yakın gelecekte aydınlatma alanında yaşanacak değişime ışık tutacak.

Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu (18-19 Ekim)

Kongre kapsamında beşinci kez gerçekleştirilecek olan Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu’nda ise dijitalleşmenin akıllı binalar başta olmak üzere yapılara yansıması irdelenecek. Toplamda 27 bildirinin sunulacağı sempozyumda, Uluslararası katılımcılardan Peter Hauser “Yanıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Özel Algılama Teknolojileri”, Mike Stonehouse “Özellikli Binalarda Yangın Risk Değerlendirmesi, Devreye Alma ve Test Aşamaları”, Sebastian Stelzer ise “Otomasyon ve Dijitalleşmenin Temel Unsuru Olarak Endüstriyel Haberleşme” başlıklı sunumlarıyla yer alacaklar.

Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu (16-17-18-19 Ekim)

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nda ise ilk olarak “Enerji Depolama Sistemlerinde Mevzuat, Mevcut Durum ve Yeni Teknolojiler” başlıklı panel düzenlenecek. Konunun tüm taraflarının yer alacağı panelin ardından sempozyum kapsamında 55 teknik ve bilimsel bildiri sunumu 4 güne yayılan program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Uluslararası katılımcılardan Klaus Kiefer “Planlamadan İşletmeye Güneş Enerjisi Santralleri İçin Kalite Gereklilikleri-Türkiye Piyasasından Edinilen Deneyimler”, Jörg Lübke “Çatı Güneş Sistemlerinin Risksiz Yapımı-Standartların Ötesindeki Gereksinimleri”, Matthias Vetter“Almanya’da Enerji Depolama Sistemleri Çalışmaları”, Georgios Argyris “Yenilenebilir Teknoloji Elektrikli Araçlarla Buluşuyor”, Janne Paananen “Enerji Şebekeleri İçin Dinamik Esneklik Kaynağı Olan Binalar-Her Durumda Kesintisiz Enerji”, Georgios Argyris “Husahagi Rüzgar Enerjisi Santrali ve Enerji Depolama Sistemi”, Alexey Tarasenko “Raylı Sistemler Arksız Devre Kesici Sistemleri”, Andrej Souvent ise “Dinamik Termal Değerlendirme Yapılarak Güç Sistem Altyapısının Daha İyi Kullanımı” başlıklı bildirileriyle sempozyuma katılım sağlayacak.

Endüstriyel tesislerdeki dijital dönüşümün masaya yatırılacağı sempozyumda bakım mühendislerinin bilgi ve deneyimlerinin artırmak amacıyla oturumlar düzenlenecek.

Proses emniyetinin yanı sıra robotik otomasyon uygulamalarının bakımına ilişkin de bildirilerin yer alacağı oturumlarda, elektrik üretim santralları, rafineriler ve diğer petrokimya tesislerinde yürütülen bakım faaliyetlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek. Akıllı şebekelerde talep yönetimi, siber güvenlik, dağıtık üretim birimlerinin şebekeye etkilerin konularının ön plana çıktığı sempozyumda, giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının da şebekeye etkileri de irdelenecek.

Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu (17-18 Ekim)

Kongre kapsamında ilk kez düzenlenecek olan Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu’nda ise 17 bildiri sunumunun yanında “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Değişiklik Çalışmaları” başlıklı bir de panel düzenlenecek. EMO’nun uluslararası standartlara uygun olarak güncellenmesi için uzun yıllardır girişimlerini sürdürdüğü yönetmeliğe ilişkin konunun tüm taraflarının katılacağı panelde, mevzuat geliştiricilerinin yanında uygulayıcı kurumların temsilcileri de yer alacak. Bu sempozyum kapsamında ise uluslararası katılımcılardan Sandro Conti “Bina Elektrik Tesisatlarında Topraklama Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, T.P .Singh “Bina Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesinde Termal Görüntüleme ve Raporlaması”, Carlo Ballestrazzi “Bina Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi”, “Fotovoltaik (Solar) Tesislerde IV Curve Analizleri ve Verimlilik Testleri” başlıklı bildirileriyle dünya genelindeki gelişmelere ilişkin katılımcıları bilgilendirecek. Patlayıcı ortamlarda (ATEX) alınması gereken önlemelere ilişkin sunumların ön plana çıktığı sempozyumda, kullanılması gereken teçhizat ve koruyucu sistemlerin yanında, patlayıcı ortam içeren tesislerde çalışan personelin eğitimine yönelik de bilgiler aktarılacak.

Özel Etkinlikler

Kongre kapsamında Serbest Müşavir Mühendislik (SMM) Hizmetlerini yürüten EMO üyelerine yönelik olarak “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Uygulamaları ve Dağıtım Bölgelerinde Yaşanan Sorunlar” başlıklı forumun yanı sıra, “Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” başlıklı özel bir etkinlik de düzenlenecek.

Düzenlenecek 3 oturuma 14 konuşmacının davet edildiği etkinlikte Endüstri 4.0 kapsamında yaşanan teknolojik gelişmelerin elektrik şebekelerine etkilerinin irdelendiği konu başlıkları ön plana çıkıyor. Endüstri 4.0 kapsamında uygulama geliştiren uluslararası kurum, kuruluş ve firmaların temsilcilerinin yanı sıra, uygulayıcı kuruluşlarının temsilcilerin de yer alacağı etkinlikte, “geleceğin fabrikaları ve yapay zeka”, “makinelerin dijitalleşmesi ve robotlar”, “nesnelerin interneti”, “enerji sektöründe dijitalleşme ve akıllı şebekeler” gibi konular masaya yatırılacak.

Yeni Teknolojiler Sergilenecek

Kongre ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek sergide ise ulusal ve uluslararası platformlarda elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, aydınlatma alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin katılımı sağlanarak, yeni teknolojiciler ve çözümler katılımcılarla buluşturulacak.

Aydınlatma, ölçü, güç kalitesi, zayıf akım sistemleri, yangın algılama ve uyarma sistemleri, otomasyon, AG-OG salt malzemeleri, jeneratör, kesintisiz güç kaynakları, transformatör, kablo, güneş enerjisi ve exproof sistemlerin üreticileri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ölçekli 57 sektörel firmanın katılımı ile 1.675 metrekare (m2) net stand alanında sergi düzenlenecektir. Alanda faaliyet gösteren firmalar ile mühendisler ve diğer profesyoneller arasında iletişim olanağı yaratan sergide, otomasyon, yangın ve güvenlik ekipmanlarından, veri merkezi ve bina kontrol sistemlerine varıncaya kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alacak.

Akademisyenler, bilim dünyası ve mühendisleri buluşturacak 4 gün boyunca yeni teknolojiler ve hizmetlerine ilişkin katılımcıları bilgilendirecek. Yeni teknolojilerin yanı sıra tarihi niteliği olan ve kilometre taşı sayılabilecek cihazlar ve teknolojiler ise Elektrik Müzesi’nde sergilenecek.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ