21.05.2024 - Kablo Tel Dünyası Kablo-Üretim-Hammadde-Makina Teknolojileri Dergisi
Kablo Tel Dünyası

Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu: “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…”

Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu: “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…”

“Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” girişimi ile de, firmamızın ve elbette bizlerin bakış açısını gözler önüne serdik aslında. Bu girişimi başlatırken, Prysmian Kablo olarak, sektördeki güvenlik bilincini artırmayı ve “Her Kablo Aynıdır” algısını yıkmayı bir görev olarak kabul ettik. Türk Kablo Sektörünün öncü firması olarak biz, daha güvenli ve daha verimli bir dünyada yaşamamız gerektiğine inanıyor ve farklılaştırılmış çözümler sunmayı görevimiz olarak kabul ediyoruz diyen Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu firmaları ve faaliyetleri hakkında sorularımızı yanıtladılar.

Firmanızın dünü ve bugününden bahseder misi-niz? Ve ileriye dönük beklentilerinizi anlatır mısınız?

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe dünya lideri olan Prysmian Group, 140 yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile uzun bir geçmişe sahiptir. Prysmian Group, bugün 50 ülkedeki 112 fabrikası, 25 araştırma ve geliştirme merkezi, yaklaşık 30 bin çalışanı ile yüksek teknoloji gerektiren pazarlara yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği birbirinden farklı, önemli ve kilometre taşı niteliğindeki çalışmalarının yanı sıra Prysmian Group, imzasını taşıyan prestijli projelerle de dikkat çekmektedir.

Bizler Prysmian Kablo olarak, bu büyük grubun Türkiye operasyonuyuz. Merkezimiz 1964 yılından bu yana Mudanya’da bulunmaktadır. Prysmian Group bünyesinde, aynı anda enerji,haberleşme ve fiber optik kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktayız. 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar, Prysmian Kablo’nun tam kapsamlı ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır. Bugün, Mudanya fabrikamızda 22.000 farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Enerji ve teleko-münikasyon kabloları sektöründe dünya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olarak, çalışmalarımızı “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” sloganımız doğrultusunda sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da, firmamız sloganı ile doğru orantılı olarak, ülkemizin geleceği için büyük öneme sahip ve alanında en prestijli projelere imza attık. Son yıllarda İstanbul’un 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı Projesi, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin dev projelerinde kabloları tercih edilen Prysmian Kablo olarak Türk Kablo sektörüne öncülük etmeye devam ediyoruz.

Kablo üretimi ciddi bir sermayeyle yapılan bir iş, buna karşılık kâr oranı da bir hayli düşük bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Sektörde ayakta durmak gerçekten dışarıdan bakılınca zor görünüyor bu konuda siz neler söylemek istersiniz?

Haklısınız. Durum özetle aynen böyle ama Prysmian Kablo olarak bizler sektörün öncüsü ve dünya kablo sektörünün lideri bir firmanın Türkiye operasyonu olarak, uzun yıllardır gereken birikime, alt yapıya ve deneyime sahibiz. Bir taraftan dünyadaki 112 fabrikamızla birlikte geliştirdiğimiz iyileştirme ve verimlilik çalışmalarımız, Ar-Ge projelerimiz ve sektördeki ilklere sahip olmamız; diğer taraftan ise kalite ve teknolojimizin dünya çapındaki bilinirliğini düşündüğünüzde, sektördeki diğer oyunculardan çok farklı olduğumuzu görebilirsiniz. Türkiye ve dünya çapındaki onlarca ülkeye hizmet vermek, bunu yaparken de sektörün öncüsü olmanın verdiği sorumlulukla kalite bilincini sürekli olarak yukarıya çekmek için çalışmalar yapmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Euro-dolar paritesindeki gelişmeler ihracatınızı nasıl etkiliyor? Yüksek döviz kuru ihracat için avantaj mıdır?

Kablo üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler arasında bulunan bakır, alüminyum gibi metaller ile PVC, Polietilen gibi polimer malze-meler döviz bazında işlem gördüğü için; döviz kurlarında yaşanan herhangi bir hareketlilik üreticilerin her değişimde yeniden fiyatlandırma çalışması yapmasına sebep olurken; müteahhit, dağıtıcı, proje firması ve son kullanıcıların da her seferinde yeniden bütçe çalışması yapmasına sebep oluyor. Maliyetlerin büyük bir kısmının döviz, satışların ise TL ve vadeli olduğu bir durumda döviz kurlarının devamlı olarak hareketliliği sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Prysmian Kablo olarak, elimizden geldiğince bu süreçte yıllardır işbirliği halinde çalıştığımız tüm müşterilerimizi üzmemeye gayret ediyoruz. İhracat siparişlerinin ödemeleri döviz kuru ile yapıldığı için, kurların hareketli olduğu bir dönemde firmaların toplam sipariş portföyündeki kur riskini minimuma indirebilmesi için döviz satışlı siparişilerini artırmaları gerekiyor. Bu anlamda, ihracat siparişlerinin önemi bizim için olduğu gibi tüm üreticiler için de çok büyük.

Sektörde iyi bir pazarlama ve satış stratejisi için, marka kavramına nasıl bakıyorsunuz? Firmanız Kablo marka bilinirliğinde pazarlama ve satış süreçlerinde nasıl bir yol izliyor?

Sektörde kablo algısını değiştirerek kaliteli kablo kullanımı bilincini aşılamaya çalışıyoruz. 2012 yılında Türk Kablo Sektörüne sunduğumuz ve sektörün en kapsamlı ve gelişmiş bilgilendirme ve bilinçlendirme girişimi olarak tanımladığımız “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” girişimi ile de, firmamızın ve elbette bizlerin bakış açısını gözler önüne serdik aslında. Bu girişimi başlatırken, Prysmian Kablo olarak, sektördeki güvenlik bilincini artırmayı ve “Her Kablo Aynıdır” algısını yıkmayı bir görev olarak kabul ettik. Türk Kablo Sektörünün öncü firması olarak biz, daha güvenli ve daha verimli bir dünyada yaşamamız gerektiğine inanıyor ve farklılaştırılmış çözümler sunmayı görevimiz olarak kabul ediyoruz. Hepimiz için çok önemli olan bu konuda “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” mesajı ile başlattığımız bu projenin 2 ana odağı bulunuyor: Her kablonun aynı olmadığı bilincinin artırılması ve paydaşlarımızın kablo çözümü ve markası seçerken mutlaka güvenli, yüksek performanslı ve en önemlisi son maliyette avantaj sağlayacak olanı seçmeye dikkat etmesi konusunda eğitilmesi. Diliyoruz ki, bizim öncü olarak çıktığımız bu yolda, diğer firmaların da desteklerini almayı sürdürecek ve sektörümüzü var olan negatif kalite algısını da yıkarak, olması gereken noktaya getireceğiz.

Pazarlama ve satış faaliyetlerimizi “ticari” bir bakış açısı ile yürütmekten çok, sosyal sorumluluk bilincimiz ile aynı doğrultuda yönlendirmeyi tercih ediyoruz. Özetle, Prysmian Kablo olarak, markamıza yakışır şekilde, bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de yenilikçi, son teknoloji ürünü, kullanıcı dostu, performansı yüksek ürün ve sistem çözümleri geliştirmeyi ve “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonundan da hareketle, Türk Kablo Sektörünü her geçen gün bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

Sektörü yakından bilen biri olarak bize sektörün gelişimi ile ilgili neler söylemek istersiniz?

TUİK ve TİM gibi kurumların yayımladığı istatistiklere baktığımızda, Türkiye’de kablo sektörünün büyüklüğü 4-5 milyar USD civarında ve Türkiye’deki kablo üreticilerinin toplam üretim ve cirosunun yaklaşık %80-90’lık payını, ilk sıra-da bulunan 20 firma gerçekleştirmektedir. Türk kablo sektörünün 2017 yılındaki ihracat rakamı parasal olarak 1,923 milyar USD iken, 2018 yılı ilk çeyrek rakamı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %21 artarak 557 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu artış çok büyük oranda bakır ve döviz fiyatlarındaki artıştan gelmektedir. Bakır etkisini çıkartıp aynı bazda mukayese ettiğimizde 2017 ve 2016 yılları ihracat rakamlarının reel olarak hemen hemen aynı kaldığı görülmektedir. Yıllık ihracat rakamımızın 2 milyar USD civarında olması ve sektörün yaklaşık %40’lık bir kısmının ihraç ediliyor olması; ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dolayısı ile kablo sektörümüzün bölgede ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Öte yandan Ar-Ge’yi des-tekleme alanında yapılan teşvik çalışmalarının artması ve yurtiçi projelerde yerli ürün kullanımı ve yerlileşmeye verilen önemin artması yurtiçi pazarını da olumlu etkilemektedir.
Avrupa pazarında kullanılan kablo tipleri daha yeni teknolojiler gerektiriyor. Ortadoğu gibi bölgelerde ise daha eski teknolojiyle üretilebilen kablolar kullanılıyor. Üreticiler için daha kolay ve çekici olan pazar tabi ki

Ortadoğu oluyor. Çünkü elimizdeki teknoloji bu bölgeye satılabilecek kabloya uygun.” Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?

Üretim açısından baktığımızda kablo sektörü-müz, değişen yönetmeliklere ve uluslararası standartlara ayak uydurarak, yangına karşı güvenli kablo üretimi için Ar-Ge çalışmaları yaparken, gelişen teknoloji ile birlikte bu dönü-şüme ayak uydurabilecek yeni nesil kablo tekno-lojilerini de kullanmaktadır. Ülkemizdeki kablo üreticilerinin eriştiği teknoloji dünyadaki diğer üreticilerle yarışabilecek ve hatta birçok gelişmiş ülkeden daha ileri seviyededir.

Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin bazılarında halen eski teknolojiler kullanılıyor olsa da, özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki birçok ülke dünyadaki gelişmelere ve standartlara uygun kablo talebiyle geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi, yaklaşık 2 milyar USD olan ihracatımızın, ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yapılıyor olması, kablo sektörümüzün bölgede ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir.

Diğer taraftan, 1 Temmuz 2017’de tüm Avrupa ile birlikte, kablo üreticileri için kanunen zorunlu hale gelen; sadece kabloların değil tüm yapı malzemelerinin de yangına karşı güvenilir hale getirilmesini amaçlayan yeni “CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” ile birlikte, bu standartlara ayak uydurabilen üreticiler, yani Avrupa’daki en son standartlara uygun üretim yapabilen üreticiler hem ürün çeşitlemesine giderek katma değeri daha fazla olan ürünlere odaklanmaya, hem de ihracat pazarlarındaki şanslarını daha da arttırmaya başlamışlardır. Türk kablo sektörünün Avrupa’ya yaptığı ihracat rakamları, kablo sektörümüzün ileri teknoloji ürünlerde ne kadar iyi olduğunun göstergesidir.

Bu yılın verileri, geçen yılın aynı dönemine göre olumlu mu, olumsuz mu? Bu verilerden hareketle 2018 öngörülerinizi paylaşır mısınız?

2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da biz her zaman bir önceki yılın üzerine koymayı, başarılı, prestijli projeler içerisinde yer almayı ve yine sektörümüze öncü çalışmalarımızla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2018 yılı için öngörülerimiz ise, makro ekonomik dinamikler ve jeopolitik riskler dolayısıyla bir belirsizliğin var olduğu. 2018 yılının kolay bir yıl olmayacağını biliyorduk, ilk 6 ayı da bize bunu gösterdi. Sektörümüzdeki öncü konumumuz ve teknolojik liderliğimiz, geleceğe ve her zaman gelişime açık yapımız, özveriyle çalışan tüm ekibimizden ve müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve yatırımcılarımızdan aldığımız destek ve Prysmian Group’tan aldığımız güç ile 2018 yılının bizim için iyi bir şekilde tamamlanmasını umuyor ve tüm çalışmalarımızı da bu bakış açısı ile sürdürüyoruz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ