28.05.2024 - Kablo Tel Dünyası Kablo-Üretim-Hammadde-Makina Teknolojileri Dergisi
Kablo Tel Dünyası

Mehmet Arbek Akay / Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Ar-Ge ve İnovasyon

Mehmet Arbek Akay / Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Ar-Ge ve İnovasyon

Şirketinizi kısaca tanıtıp, faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

14 farklı şirketle birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ve 2.200 kişiye doğrudan istihdam sağlayan BORSAN Grup bünyesinde yer alan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, Borsan Kablo, 2015 yılında İtalya’dan satın alınıp, üretim tesisi Samsun’a taşınan Borsan Cavi, Yılka ve Borled markalarından oluşmaktadır. Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu ürün portföyünde, markalarımızla bakır ve alüminyum kablo, bakır ve alüminyum iletkenler, zayıf akım ve özel tasarım kablo, LED ve aydınlatma ürünleri, elektrik tesisat malzemeleri ürünleri yer almaktadır.

Türkiye’nin önde gelen kablo üreticilerinden Borsan Kablo, Borsan Cavi’nin de gücüyle, 1000 ton Bakır Tel İşleme Kapasitesi ile Bakır İletkenli Enerji Kabloları, Halojensiz Kablolar, Yeni Nesil FE 180 Kablolar, Zayıf Akım Kabloları, Bakır Tel ve PVC Granül üretimini Samsun’da bulunan 30.000 metrekare kapalı alana ve aylık 1.200 ton Bakır Ergitme kapasitesine sahip fabrikasında gerçekleştirmektedir.

Alüminyum iletkenli Yeraltı Enerji Kabloları, izolasyonlu ve izolasyonsuz Havai Hat Kabloları, Tam Alüminyum Havai Hat iletkenleri, Çelik Özlü Alüminyum iletkenleri, Alüminyum Tel üretimi de, yine Samsun’da yer alan, 40.500 metrekare kapalı alana ve yıllık 24.000 ton Alüminyum Ergitme kapasitesine sahip üretim tesisinde gerçekleşmektedir. Yurt içi ve yurt dışı kablo üretiminden satış faaliyetleri, 2017 yılında 350 milyon TRY’nin üzerinde gerçekleşen Borsan Kablo, Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) arasında yer almakta ve sıralamadaki yükselişini sürdürmektedir. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma arasında yer almaktadır.

2017 yılı itibarı ile LED’li aydınlatma ürün imalatında faaliyete geçen ve Karadeniz’in en büyük aydınlatma ürün laboratuvarını bünyesinde barındıran Borled ise, ilk faaliyet yılında 5 milyon TL yurt içi satış ve 11 milyon TL ihracat rakamlarına imza atmıştır. 13.500 metrekare alana kurulu Borled üretim tesisi, plastik üretim hatlarında 880 bin, saç metal üretim hatlarında 750 bin, montaj ve paketleme hatlarında ise 334 bin adet aylık kapasiteye sahiptir. Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2018 yılında toplam cirosunda yüzde 40, ihracat gelirlerinde de yüzde 68’in üzerinde büyüme elde etti. Kablo ürünlerimizden elde edilen ciro, 270 milyon TRY’nin üzerinde oldu.

Kablo ürünlerine Borled faaliyetlerinin de eklenmesi ile Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun toplam cirosu, 2018 yılında yaklaşık 237 milyon TRY’si ihracat olmak üzere, 515 milyon TRY’nin üzerinde gerçekleşti.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında daha çok ağırlık verdiğiniz hususlar nelerdir? Ar- Ge merkeziniz var mı? Varsa çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Şirketinizin 2018 yılında ve bu yılın ilk üç çeyrekte Ar- Ge ve inovasyona yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahseder misiniz? Bu alana yönelik yeni bir yatırımınız söz konusu mu? Cironuz içinde Ar-Ge’nin payı nedir? 2018 yılı cironuz ne kadar oldu? Bu ciro içinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ne kadar harcama yaptınız? 2019 yılı için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için ayırdığınız bütçe ne kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2018 tarihinde tescil edilen BORSAN Ar-Ge Merkezimiz, Samsun ilinin toplamda üçüncü, kablo ve aydınlatma sektöründe ise ilk Ar-Ge Merkezi olma özelliği taşımaktadır. 2019 yılı için ayrılmış bulunan Ar-Ge / İnovasyon bütçesi, 10 milyon TRY düzeyindedir.

Aydınlatma ürünleri markamız Borled bünyesinde, önümüzdeki günlerde, yeni model Sim Downlight ürünlerini, neme dayanıklı IP65 ürünlerini ve iç aydınlatma ürünlerini müşterilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Yaklaşık 350 metrekare alanda kurulu bulunan ve Karadeniz’in en büyük Aydınlatma Laboratuvarının yanı sıra, Yangın test Laboratuvarı, Metal ve Polimer Laboratuvarı gibi bölümlerde özel ekipman, cihazlar ve test programlarının kullanıldığı BORSAN Ar-Ge Merkezi’nde, 19 Ar-Ge mühendisi ve araştırmacı personel görev yapmaktadır.

Ar-Ge Merkezimiz, daha yüksek rekabet gücü, yeni pazarlar, ulusal ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almak hedefiyle teknolojik temeli ve katma değeri yüksek yeni ürünler tasarlamak ve üretmek hedefiyle, yeni ürün geliştirme ve proses geliştirme faaliyetlerine odaklanmaktadır.

Bunun yanı sıra, Borsan’ın Samsun’da öteden beri aktif olduğu üniversite-sanayi iş birliğini artırmayı, akademik bilgilerin sanayideki saha uygulamaları ve ürün sonuçlarına katma değer yaratmasını sağlamayı ve üniversite akademisyenlerinin saha ve teknoloji ile ilgili bilgi ve tecrübelerini güncel leştirip, zenginleştirmeyi de amaçlıyoruz. Ar-Ge Merkezimizin hedefleri arasında, Borsan’ın rekabet gücünün sürekliliğine katkı sağlayacak şekilde, kalite artırıcı, maliyet düşürücü ve ürün teslimat sürelerini kısaltıcı çalışmalar gerçekleştirmek de yer alıyor.

Merkezimizde hali hazırda, aydınlatma
ürünlerine yönelik 2, kablo ürünlerine
yönelik de 5 projemiz yürütülmektedir. Bu
projelerimizden bir Tübitak Projesi ve bir de
Ticaret Bakanlığı’nın Yeni Ürün ve Tasarım
Projesi hazırlanmış ve başvurusu yapılmış
durumdadır.

Şirket politikanız içinde Ar-Ge ve inovasyonun yerini kısaca anlatır mısınız? Söz konusu alanda kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz?

1984 yılında kurulan Borsan, Türkiye’nin en büyük kablo üreticilerinden birisi olmuş aydınlatma ürünleri, tesisat malzemeleri ve grup priz üretimini de kendi fabrikalarında entegre bir şekilde gerçekleştirmektedir Faaliyet gösterdiği sektörlerde bir dünya markası olmak vizyonuna ulaşabilmesinin, yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerine bağlı olduğunun bilincindedir.

Firmamız üretim faaliyetlerinin yanı sıra, insan ve çevre sağlığını ön planda tutan, enerji ve üretim verimliliğini dikkate alan, ürün çeşitliliğini ve yüksek teknolojileri bünyesinde barındıran bir üretim anlayışı ile çalışmalarını yürütmüştür. Bu çalışmalar ile Borsan mühendislik ve teknik destek birimlerini de kapsayan Ar-Ge yapılanması ile tasarım ve üretimde kendi teknolojisini çalışanları ile birlikte yaratan bir firma konumuna gelmiştir. Firmamızın Misyon, Vizyon, Değerleri ve Ar-Ge Stratejisi de bu anlayış ile belirlenmiştir.

Vizyonumuza ulaşabilmenin temelinin, yeni teknolojiler geliştirmek, geliştirilen bu teknolojileri ürünlerimize uygulamak ve marka yaratmak olduğu bilinci ile aşağıda verilen Ar-Ge stratejimiz oluşturulmuştur. Bu stratejimiz için yaptığımız çalışmalar aşağıda açıklamaları ile anlatılmıştır.

Daha yüksek rekabet gücü, yeni pazarlar, ulusal ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almak hedefiyle teknolojik temeli ve katma değeri yüksek yeni ürünler tasarlamak ve üretmek için Ar-Ge Merkezimizde yürütülecek çalışmalar bu amaca öncülük edecektir. Sektördeki rekabet gücümüzün ve mevcut pazarlardaki varlığımızın sürekliliğinin sağlanmasının yanında yeni pazarlarda da marka bilinirliğimizin sağlanması için yüksek teknolojili ve düşük maliyetli üretimi yaygınlaştırmak için Ar-Ge Merkezimizden başlayacak Mühendislik Değişimi Yönetimi Sürecini devreye aldık. Bu süreç ile yapılacak her bir çalışma Ar-Ge Merkezi projesi olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlgili proje çalışmalarından ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde bildiri-makale-yayın yapılacaktır.

Şirketiniz 2018’de ve bu yılın ilk üç çeyreğinde Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği, geliştirdiği ya da patentini aldığı yeni bir ürün var mı? Ar-Ge ve inovasyon sonucunda yeni ortaya koyduğunuz ürünün, muadillerinden farkı nedir? (Enerji verimliliği, üretim verimliliği, işlevsellik, makineler arası iletişim ve sürdürülebilirlik konularını kapsayabilir.) Toplam kaç adet patentli ürününüz bulunuyor?

Toplam 9 adet Ar-Ge / İnovasyon inovasyon ürün projemiz bulunuyor. Lümen değeri pazardaki muadil ürünlere göre yüzde 15 oranında artıran artırılırken; malzeme maliyetinde yüzde 18 düşüş sağlanmış LED Bant Armatür Tasarımı ve İmal Edilmesi projemiz, bunlar arasında yer alıyor. Bir diğer projemiz Flat Pump cable tasarımı ve imal edilmesi ise, yapılan tasarım ve hammadde Ar-Ge’si ile pazarda yer alan PVC izoleli pompa kablolarına göre yalıtım direnci yükseltilerek kablo kullanım ömrü artırılmasını sağlıyor.

Şirketinizin Ar-Ge ve inovasyona yönelik orta vadeli planlarından bahsedebilir misiniz? Ar-Ge ve inovasyon vizyonunuz nedir? Ar-Ge ve inovasyon sonucunda ortaya koyduğunuz herhangi bir ürünün ihracatını yapıyor musunuz? Yapıyorsanız, bugün itibarıyla kaç ülkeye satış yapıyorsunuz? İhracatınızda öne çıkan ülkeler hangileri?

Ar-Ge / İnovasyon projelerimiz, aralıksız sürüyor. Şu an rekabet gereği bu projelerin detaylarına girmemiz mümkün olmasa da, prototip üretimleri ve testleri tamamlandıktan sonra Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok ülkeye satış yapmayı hedefliyoruz. Öte yandan Ar-Ge / İnovasyon, küresel aydınlatma ürünleri pazarının önde gelen kuruluşlarından Felio Sylvania ile Türkiye’de üretim için başlatmış olduğumuz iş birliği kapsamında da önemli konu başlıklarından biri. Ortak hedefimiz, iş birliğimizin pazar ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün aileleri genişletilmesi sağlamaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ