09.12.2023 - Kablo Tel Dünyası Kablo-Üretim-Hammadde-Makina Teknolojileri Dergisi
Kablo Tel Dünyası

Belgelendirme Hizmetlerimiz Efectis Era Avrasya

Belgelendirme Hizmetlerimiz Efectis Era Avrasya

doğruluk beyanıdır diyebiliriz. Ürünleri, prosesleri veya hizmetleri belgelendirmenin nihai amacı tüm ilgili taraflara; bir ürün, proses veya hizmetin belirtilen şartları yerine getirdiğine ilişkin güven vermektir. Belgelendirmenin değeri; belirtilmiş olan şartların karşılandığının, tarafsızlık ve yeterliliği olan üçüncü bir tarafça gösterilmesine duyulan güven ve inancın derecesidir.

Ürünlerin, proseslerin veya hizmetlerin belgelendirilmesi; bunların, standartlarda ve diğer normatif dokümanlarda belirtilen şartlara uygun olduğuna ilişkin güvence sağlamanın bir aracıdır. Malzemelerin, ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünün kolaylaştırılması ve bunun sonucu uluslararası ticaretin ilerlemesi amacı ile yönetmelikler yazılmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği de yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek için kaleme alınmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (CPD) üzerine inşa edilmiş olup, yapı malzemelerinin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) içerisinde ticaretine dair teknik engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için CPR 4 ana ilke ortaya koymaktadır:
• Uyumlaştırılmış bir teknik şartname sistemi
• Her bir ürün ailesi için kararlaştırılmış performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri
• Bir onaylanmış kuruluş yapısı
• Ürünlerin CE işaretlemesi

CPR; deney ve değerlendirme yöntemlerini, ürüne dair Performans Beyanı (DoP)’nın esaslarını ve yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme sistemlerini uyumlaştırır fakat yapım işine dair ulusal yönetmeliklere müdahalede bulunmaz. Belirli bir kullanım amacı için ulusal seviyede aranan şartların/değerlerin seçimi, kanun koyucular, kamu ve özel sektör temsilcilerine bırakılmıştır. Bununla birlikte ulusal seviyede aranan şartların/değerlerin; uyumlaştırılmış teknik şartnameler ile tutarlı (teknik dil yönüyle) olacak şekilde ifade edilmesi gereklidir. CPR’ın bazı hükümleri 24 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlk değişiklikler onaylanmış kuruluşlar ve teknik değerlendirme kuruluşlarına ve çalışma esaslarına uygulanmıştır. İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcılar ile ilgili yönetmeliğin tümü, CPD’nin yerine 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (305/2011/EU) tanımlandığı şekilde yapı malzemesi; her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya malzeme takımlarını oluşturmaktadır. Yapı malzemesini yapıda kullanılan yapının taşınmaz bir parçası olan tüm bileşenler olarak düşünebiliriz. Yapılarda yangının ilerlemesinin yavaşlatılması veya engellenmesi için doğru yapı malzemesi seçimi kritiktir. Bu nedenle her ülkenin yapı malzemelerinin yangına dayanımı ve yangına karşı tepkisi için belirlenmiş bir takım gereklilikleri vardır. Fakat yapı malzemelerinin büyük çeşitliliğe sahip olması nedeniyle bu davranışların değerlendirilmesi kısmen mühendislik kararlarına dayandırılmıştır.

Yapı inşa sürecinde kullanılacak yapı malzemesinin güvenli olduğu, insana çevreye zarar veren unsurlar içermediği kontrol edilmektedir. Sakıncalı inşaat malzemelerine; içinde zararlı madde, iş güvenlik riski bulunan (tehlikeli), sakıncalı atık içeren malzemeler sayılabilir. Özellikle günümüzde yaşanan fosil enerji kaynaklarının hızla tüketimi, sera gazının sebep olduğu hava kirliliği, enerji kullanım miktarını en aza indirilme çabası, üretilen malzemelerin doğru ve yerinde kullanılmaması gibi sebeplerle ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı yeni nesil malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesine zemin oluşturmaktadır. Bu sebeptendir ki geleneksel üretimden ziyade düşük sera gazı emisyonuna sahip ve sürdürülebilirliği etkileyecek yeni inşaat malzemeleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır.

Efectis Era Avrasya en uygun yapı malzemelerinin uygulanması, binaların yangın güvenliği üzerindeki performans ölçümleri ve etkilerinin belirlenmesi konularında yapı sahiplerini, üreticileri ve otoriteleri destekleyecek bilgi ve deneyime sahiptir. Bu açıdan Efectis, yapı malzemelerinin ideal seçimi, uygulanması ve kullanımını desteklemektedir.

Geniş bir yelpazede yapı malzemelerinde yangın testleri ve ürün belgelendirme hizmetleri sunmaktayız; yeni geliştirilen bir ürünün ön değerlendirme aşamasından başlayarak, son ürüne kadar giden tüm süreçte, ARGE analizleri, parti bazlı testleri ve tam uyumluluk testlerini kapsayan eksiksiz bir hizmet kapsamına sahibiz. Uygunluk değerlendirme süreci, değerlendirilen ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun saptanması amacıyla yürütülür. Dolayısıyla, imalatçının bu süreç zarfında değerlendirilecek olan ürünlerinin uygunluğunu sağlaması gerekmektedir. Nitekim süreç zarfında uygunluğun sağlanmadığının tespiti ve akabinde gerekli düzeltici önlemlerin alınmasının talep edilmiş olmasına rağmen gereğinin yapılmaması halinde onaylanmış kuruluşlar Fabrika İmalat Kontrolünün Uygunluğu veya Performansın Değişmezliği Sertifikasını askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

İmalatçılar uygunluk değerlendirme sürecinde uygunluğu sağlamanın yanı sıra uygunluğu sürdürmekle de yükümlüdürler. Onaylanmış kuruluşlar, uygunluk belgesini düzenledikten sonra ilgili Uyumlaştırılmış standart da verilen sıklığa göre yapacakları gözetim sırasında ürünün uygunsuz olduğunu tespit ederse, hali hazırda düzenlenerek imalatçıya verilmiş olan uygunluk belgesini uygunsuzluk haliyle orantılı olacak şekilde askıya alabilir veya geri çekebilir.

Efectis Era Avrasya ürün belgelendirmede Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan ülkelerin pazarlarında piyasaya arz edilecek yapı malzemeleri için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında CE belgelendirmede, Onaylanmış Kuruluş (N.B 2184) olarak uzun yıllardır hizmet vermekteyiz.

Ayrıca yangın performansı sınıflandırmasına sahip yapı malzemelerinin ürün belgelendirmesi için BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafından da onaylanmış bir test ve belgelendirme kuruluşuyuz. Yayımladığımız uygunluk sertifikaları (Certificate of Compliance) sayesinde yapı malzemeleri üreticileri Ortadoğu ülkelerinde ürünlerini pazara rahatça sunabilmektedir. Aynı zamanda, yangın güvenliğinin simgesi gönüllü belgelendirme programımız “Efectis Certified” belgesi hizmeti de sunmaktayız. “Efectis Certified” belgelendirme programındaki ilgili ürünler, binalara temelli olarak monte edilmiş ve yangın davranışı gereklilikleri değerlendirilmiş ürünlerdir.

Bilindiği üzere; Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına paralel olarak 1 Ocak 2023’den itibaren bu ülkelere ihracat yapmak isteyen firmalar için, ürünlerinin UKCA işaretlemesine sahip olması zorunlu hale gelecektir. Efectis Era Avrasya İngiltere pazarı için UKCA işaretini; İngiltere / Kuzey İrlanda Efectis yerleşkesi ve 2822 numaralı UK Onaylı Kuruluşu Efectis UK / Ireland Ltd ile ortaklaşa, Türk yapı malzemesi sanayicilerine sunmaktadır. Ürünleri için uygunluk değerlendirme adımlarını başarıyla yürüten firmalar, belgelendirilmiş ve UKCA işaretini taşıyan ürünleriyle Birleşik Krallık pazarlarında yer alabilmektedirler. Efectis, test ve belgelendirmede en kapsamlı imkanlarıyla yangın güvenliğinde ürününüze güvenmenizi sağlar; global pazarlara ulaşmanıza yardımcı olur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?